Historia on oppiaine, joka tutkii menneitä tapahtumia sekä niiden syitä ja seurauksia.

Yhteiskuntaoppi on oppiaine, joka tutkii suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskuntaoppi  opettaa myös toimimaan yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin.

Terveystieto on oppiaine, joka tutkii ihmisen terveyttä sekä antaa ohjeita terveelliseen elämään.

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineita ja niiden välisiä reaktioita.

Fysiikka on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii luonnonilmiöitä ja kappaleiden mitattavia ominaisuuksia.

Maantieto on oppiaine, joka tutkii maapallolla tapahtuvia ilmiöitä sekä ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta.

Biologia on oppiaine, joka tutkii elämää.

Matematiikka on oppiaine, joka tutkii numeroita ja laskemista.

Täällä on oppimateriaalia arabiaksi, kurdiksi, persiaksi, bosniaksi, somaliaksi sekä albaniaksi.

Tekstien ymmärtämisen avuksi

Tekstien tuottamisen avuksi

Materiaalia omalla kielellä