Biologian aihealueet

Mitä elämä on? Miten eliöitä voidaan luokitella?

Mitä solut ovat? Mistä osista solut rakentuvat? Millaisia soluja on olemassa?

Mikä on ekosysteemi? Mistä eri osista ekosysteemi rakentuu? Miten ekosysteemi toimii? Millaisia ekosysteemejä on olemassa?

Millaisista osista ihmisen elimistö rakentuu? Miten eri elimistöt toimivat?

Miten ihmisen kehon toimintaa ohjataan? Mitä ovat kromosomit ja geenit?

Miten ihminen toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa? Millainen on ympäristön tila?

Miten tehdään biologinen tutkimus? Miten kirjoitetaan tutkimusraportti?