Käyttäjän opas

Käyttäjälle

Jokainen opettaja on omalta osaltaan myös kielenopettaja. Kielitietoinen aineopetus tarkoittaa, että  opettaja opettaa oman oppiaineensa käsitteiden ja terminologian lisäksi myös, miten hänen aineensa kieltä käytetään erilaisissa teksteissä. Kielen ominaisuuksiin ja rakenteisiin kiinnitetään huomiota kaikissa aineissa. Oppia voi myös monikielisesti. Opettaminen tapahtuu aina  kielen avulla, ja on opettajan tehtävä huolehtia, että käytetty kieli kohtaa oppijoiden tarpeet. Asioita havainnollistetaan ja selitetään monin eri tavoin, ja lähtökohtana on, että opittavia asioita ei yksinkertaisteta, vaan opetusta muokataan niin, että mutkikkaatkin asiat ymmärretään. Kieltä ei siis tarvitse helpottaa vaan avata sanojen ja ilmausten rakennetta ja merkitystä ja tekstilajien rakenteita ja käyttöä. Kielitietoinen tuki auttaa oppilasta oppimaan näennäisesti vaikeitakin termejä ja käsitteitä.

Toivomme, että käsillä oleva materiaali tukee yläkoulun aineopettajaa, kun hän suunnittelee ja toteuttaa kielitietoista opetusta. Materiaali on osa Turun normaalikoulun Minästä ja kielestä kiinni –hanketta (MINKKI), jossa on tuotettu kielitietoista materiaalia yläkoulun eri oppiaineiden tarpeisiin. Materiaalin tekemiseen ovat osallistuneet Turun normaalikoulun opettajat  Minna Viiniemi (historia, yhteiskuntaoppi ja terveystieto), Rosita Louhenperä (kemia ja fysiikka), Viveca Himberg-Rintanen (biologia ja maantieto), Susanna Nera (suomen kieli), Tarja Ruohonen (suomen kieli), Samran Khezri (kurdinkielinen materiaali) , Radhwan al-Amarah (arabiankielinen materiaali), Daut Gerxhalija (albaniankielinen materiaali), Abdisalam Ismail (somalikielinen materiaali), Aida Bakalbasic (bosniankielinen materiaali) sekä Joonas Nieminen (sivuston rakenne).

Hankkeen on rahoittanut Opetushallitus. Materiaalia saa vapaasti käyttää opetuksessa.