Mitä elämä on?

Mistä tunnistamme elämän?

Ymmärtämistä tukevat harjoitukset

Tarkista peruskäsitteiden ymmärtäminen.

Soveltavat harjoitukset

Sovella oppimaasi.

Syventävät harjoitukset

Syvennä osaamistasi.