Ymmärrätkö pääkäsitteet?

Lämpöopin pääkäsitteet

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Mitkä seikat vaikuttavat kappaleen lämmittämiseen tarvittavaan energiaan?

Tehtävä 3

Tehtävä 4
Tehtävä 5