Sovella ja treenaa kieltä!

Elinkeino

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Siirrä tekstit diagrammiin oikeille paikoilleen.

Tehtävä 4

Ovatko seuraavat alat teollisuuslaitoksia vai eivät?

Tehtävä 5

Ovatko seuraavat alat alkutuotantoa, jalostusta vai palvelua?