Fysiikan työselostus

Video fysiikan työselostuksesta

Tehtävä 1

a)

b)

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Tehtävä 4
Tehtävä 5