Kemian aihealueet

Aineiden tutkiminen ja mallintaminen

Millaisista rakenneosista aine koostuu? Mikä on alkuaine? Miten kirjoitetaan aineen kemiallinen kaava? 

Aine
ja reaktio

Mitä tapahtuu kemiallisessa reaktiossa? Miten aineita luokitellaan? Mitä tarkoittaa erotusmenetelmä? 

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Miten aineet on järjestetty jaksolliseen järjestelmään? Millaisia sidoksia atomien välille muodostuu? Mitä tarkoittaa ioniyhdiste ja molekyyliyhdiste?

Hapot, emäkset ja ympäristö

Mitä tarkoittaa happo tai emäs? Mitä tapahtuu neutraloitumisessa? Miksi on tärkeää ymmärtää ja vähentää luonnon happamoitumista?

Metallien
kemiaa

Millaisia ominaisuuksia metalleilla on? Mikä on sähkökemiallinen jännitesarja? Mitä eroa on sähköparilla ja elektrolyysillä?

Hiili ja orgaaninen kemia

Millainen alkuaine on hiili? Mitä orgaaninen kemia tutkii?