Yhteiskuntaopin aihealueet

Millaisia erilaisia perhemalleja on? Millaisia käsitteitä vanhemmuuteen liittyy?

Milloin valtiota kutsutaan hyvinvointivaltioksi? Millaisia ominaisuuksia hyvinvointivaltiolla on?

Millaisia asioita talouteen, rahaan ja sijoittamiseen liittyy? Millaisia tuloja ja menoja kansalaisella on? Miten pankit toimivat?

Millaisia asioita työsuhteeseen liittyy? Miten työsuhde voi päättyä? Entä mitä työttömyydellä tarkoitetaan?

Millaisia asioita kansantalouteen liittyy? Mitä tarkoittavat markkinatalous ja verot?

Millaisia osia suomalaisessa politiikassa on? Miten yhteiskunnan asioihin voi vaikuttaa?

Mitä rikokset ovat ja millaisia seurauksia niillä on? Mitä oikeudenkäynti on?